Posted on

Четете ли на вашето дете?

Български народни приказки и Класически приказки за деца

Историите, които детето ще чуе от вас ще участват в сформирането на мисленето и развиването на фантазията му.  Колкото повече четете на детето си до 3 годишна възраст, толкова по-голям интерес ще има то към книгите.  Подходящи за най-малките са книжките с малко текст на страницата и красиви и големи картинки. След като прочетете всяка страница се спрете и на картинките. Говорете за това, което е нарисувано.

  • Поощрявайте детето да разсъждава върху историята, като му задавате отворени въпроси,  как според него ще продължи приказката?
  • Сменяйте гласа си за различните роли на героите.
  • Четете бавно, за да може детето да разбере информацията и да чува ясно как се произнасят отделните думи.
  • Имитирайте звуците на животните.