Ресурси

В тази секция ще открите забавни игри и ресурси, които са подходящи за:
– детски градини;
– училища;
– дома;
– детски центрове;
– логопедични занимания
и други.

Материалите ще бъдат със занимателен и образователен характер!

Ако искате да публикуваме ваши предложения или да дадете идея и/или съвет ни пишете на ina@inapublishing.com

Всички авторски права на ресурсите са запазени. Материалите не са предназначени за продажба и споделяне от трети лица (с цел печалба), без писменото съгласие на Издателство Ина.