Писмо до Дядо Коледа

Напишете писмо до Дядо Коледа с най-малките членове на семейството. Помагайте им и ги окуражавайте.

Разпечатайте, попълнете и изпратете!

Не забравяйте да напишете адреса на Дядо Коледа върху плика:

Santa Claus
Arctic Circle
96930 Rovaniemi
Finland

pismo-dyado-koleda