Posted on

Мотивиращи стикери за награда

Стикерите са подходящи за награда при правилно изпълнена задача или упражнение, верен отговор, поведение за пример. Или само да зарадвате детето!
Могат да се използват вкъщи или в детската градина от родители и учители. Целта им е да се мотивира, насърчи детето и да се стимулира изпълнението на поставените задачи.

Мотивиращи стикери

Как да ги използвате?
1. Отворете файла.
2. Разпечатайте листа на залепяща се хартия.
3. Изрежете.
4. Залепете стикер на блузата на детето за награда.