Четене на срички – Моят първи учебник

4.99 лв.

Дванадесет забавни истории, които лесно ще прочетете, защото думите са написани на срички. Книжката е полезна за всички, които сега се учат да четат.
Подходяща за деца от 4 до 7 години.
Образователно ниво: ясла; предучилищна подготовка; първи клас.
Формат (малък): 165 x 235 мм.
Брой страници: цели 48 страници с приказки.

Описание

„Четене на срички“ – книга, в която всяка дума е разделена на срички

„Четене на срички“ или „Моят първи учебник“ е книга за деца над 4 години, които започват да се учат да четат. Текстовете са забавни, увлекателни и помагат на децата да се съсредоточат. Герои на приказките са животните.

В това помагало всяка дума е разделена на срички. Текстовете са кратки, приказките – интересни. „Четене на срички“ е без преноси.

Книгата съдържа 12 весели истории: „Пиленцето“, „За мравката“, „Рожденият ден на кобилката“, „Катеричката и нейните приятели“, „Приказка за лошата акула“, „Новодомец“, „Най-красивият“, „Ежко златната лапичка“, „Горските строители“, „Вълшебната думичка“, „Врабец и папагал“ и „Удивителните приключения на котенцето Лъчко“.

Откъс от „Катеричката и нейните приятели“
„Ре-ши-ла Ка-те-рич-ка-та да из-пе-че пи-рож-ки и при-я-те-ли-те си да на-го-сти.
Но зла-та Вра-на от-крад-на-ла всич-ки за-па-си от хра-лу-па-та.
– Ох, праз-ник-ът се раз-ва-ли! – раз-стро-и-ла се тя.
– Но, мо-ля те, не тъ-жи! На-ли и-маш тол-ко-ва дру-га-ри – ре-къл Еж-ко.
До-не-съл Та-ра-леж-ко гъ-би, Ме-чо при-гот-вил ма-ли-ни, а За-е-кът – го-ля-ма зел-ка.
У-смих-на-ла се Ка-те-рич-ка-та, при-гот-ви-ла…“

… продължава в книгата.