На екскурзия с Лисаните

12.99 лв.

Една бърза игра с карти, която развива рефлексите и умението да наблюдаваме. Играта има пет варианта – всички заедно, броене, сръчност, пъзел, запомни. Всеки от тях учи децата на нещо ново и ги забавлява. 

Код: ISBN 9786197632422 Категории: , Етикет:

Описание

Един ден семейство лисици реши да отиде на екскурзия.
– Внимавайте да не забравим нещо! – каза мама Лисана.
– Трябва да вземем одеяло, играчки и нещо за похапване.
Всички се захванаха да приготвят нещата, от които имаха нужда. Трябваше да побързат, защото приключението започваше много скоро!

„На екскурзия с Лисаните” е бърза игра с карти, която развива рефлексите и умението да наблюдаваме. Играта има пет варианта. Всеки от тях учи децата на нещо ново и ги забавлява.

ЕЛЕМЕНТИ НА ИГРАТА
• 5 карти с лисици
• 25 карти с предмети
• 24 карти-кошнички
• 5 карти с варианти

ИГРА ВСИЧКИ ЗАЕДНО
Подготовка за играта
Подредете 4 карти-кошнички в средата на масата (както е показано от другата страна на тази карта).
Как се играе
Всички заедно се стремят да подредят предметите, както е показано в четирите карти-кошнички в средата на масата. Всеки играч ползва само своите карти с предмети, в своя цвят. Участниците обаче могат да си помагат. Ако някой играч има търсения предмет, той има право да го добави към картите, поставени от други играчи. Когато подредите един комплект от 4 кошнички, вземете 1 карта-кошничка като победна точка, а другите 3 отделете настрана – с тях не играете повече.
Край на играта
Играта свършва в мига, в който съберете 3 карти-кошнички.

ИГРА ПЪЗЕЛ
Подготовка за играта
Приберете картите с предмети в кутията. Няма да трябват при този вариант. Раздайте по 3 карти-кошнички на всеки играч. Останалите подредете в едно тесте. От него вземете 1 карта и я сложете в средата на масата. Вземете лист и молив за записване на точките.
Как се играе
Играта започва най-големият играч. Той избира една от своите карти-кошнички, в която има поне един предмет от картите-кошнички на масата (Виж примера, показан на гърба на картата). Слага своята карта така, че да се виждат 2 предмета от кошничката, останала отдолу. Играчът получава толкова точки, колкото предмети съвпадат с тези в картите-кошнички на масата.Точките се записват на листа. После играчът тегли карта от тестето, а този, който е до него вляво, продължава нататък.
Край на играта
Играта приключва, когато тестето с карти-кошнички на масата свърши. Печели този, който е събрал най-много точки. В случай на равенство, играчите си поделят победата.
Внимание! Посоката, в която се поставят предметите, няма значение.

ИГРА ЗАПОМНИ
Подготовка
Поставете картите-кошнички в кутията. Не са нужни за този вариант. Разбъркайте всички карти с предмети. Подредете ги на масата в 3 колони по 3 реда /както е показано на гърба на тази карта/. Това е зоната за игра. Останалите карти-предмети подредете в тесте.
Как се играе?
Играта започва най-големият. Обръща 2 карти.
Внимание! Не може да избира 2 карти с еднакви предмети.
Ако предметите на гърба са еднакви, прибира двете карти и ги слага настрани. Това са неговите точки за края на играта. На празните места поставя нови 2 карти от тестето. Ако обаче е направил грешка и картите, които е обърнал, не са еднакви, ги връща на мястото им. Продължава играчът вляво.
Край на играта
Разиграването свършва, когато вече не може да се попълни схемата 3 х 3. Победител е този, който е събрал най-много карти. Ако победителите са двама или повече –
разделят победата поравно.

ИГРА БРОЕНЕ
Подготовка
Всеки играч получава комплект карти. Картите-кошнички трябва да
разделите на две тестета в средата на масата.
Как се играе
Изберете двама играчи, които само ще обръщат картите-кошнички.
Давате старт и на три – четири всеки от тях отваря по една карта-
кошничка от всяко тесте.
Внимание: Играчите не преместват карти-кошнички от тестетата –
само ги обръщат.
Сега вече играта започват и всички останали. Вижте кой предмет се повтаря и в двете карти. После се обръщат други две карти-кошнички и пак запомнете кой предмет се повтаря и в двете кошници. Двамата играчи, определени за това, продължават да обръщат карти-кошници и останалите броят кой предмет колко пъти вече се е появил. Този, който забележи, че някой от предметите се появява в двойките карти-кошници по-често от останалите, слага бързо картата с този предмет пред себе си. Цветът на предметите няма значение.
Внимание: Ако няколко предмета в категорията са с равен брой „най-много появявания“, те всички трябва да бъдат сложени пред играча.
Играчът, който се справи най-бързо, получава едната от двойката карти-кошнички. Другата се прибира в кутията.
Край на играта
Печели този, който пръв събере 5 карти-кошнички.

ИГРА СРЪЧНОСТ
Подготовка
Всеки играч получава комплект карти с предмети. Отделете в тесте картите-кошнички и ги сложете в средата на масата. Всеки играч тегли 1 карта-кошничка и поставя пред себе си.
Как се играе?
Всички играят едновремено. Всеки участник се стреми да вмъкне своя карта с предмети в кошницата на играча отляво. Предметите трябва да се поставят там, където им е мястото в съответния ъгъл на кошницата.
Внимание! Картата-предмет не бива да закрива предметите в кошничката.
Ако играч не е открил при своите карти някой предмет като тези в кошницата, той отпада от този кръг и продължава отново в следващия. Кръгът се печели от играча, който пръв напълни кошницата на съседа отляво с 4 карти.За награда прибира картата-кошница и получава 1 точка. Останалите три карти-кошници се прибират в кутията. След това от тестето се теглят нови 4 карти-кошници, подреждат се на масата и на три – четири започва следващият рунд.
Внимание! Ако никой не успее да постави 4 карти с предмети в кошницата на съседа, всеки събира своите предмети. Раздават се нови 4 карти-кошници и играта продължава.
Край на играта
Победител е този, който пръв събере 3 карти-кошници.