Животните и техните истории – книга 2 – на срички

4.99 лв.

Три истории с реалистични илюстрации, които лесно ще прочетете, защото всяка дума е разделена на срички. Буквите са едри, няма преноси. Книжката е полезна за всички, които сега се учат да четат. Включва приказките „Совата, която се страхувала от тъмното“, „Непослушните язовци“ и „Видрата Нора и рибарчето“.
Подходяща за деца от 4 до 7 години.
Образователно ниво: детска градина, предучилищна подготовка; първи клас.
Формат (малък): 165 x 235 мм.
Брой страници: цели 48 страници с приказки.

Описание

„Животните и техните истории – книга 2“ – вълшебни истории на срички

За деца над 4 години, които започват да се учат да четат.

Текстовете са забавни, картинките – красиви. Всяка дума е разделена на срички. Текстовете не са дълги, буквите са големи. Няма преноси!

Книгата съдържа 3 приказки: „Совата, която се страхувала от тъмното“, „Непослушните язовци“ и „Видрата Нора и рибарчето“.

Откъс от „Совата, която се страхувала от тъмното“:
„В се-мей-ство-то на ед-ни со-ви се из-лю-пи-ла мал-ка-та Ми-ми…“

Откъс от „Непослушните язовци“:
„Ця-ла сут-рин я-зо-ве-цът Те-о-дор се лу-тал из го-ра-та да тър-си сво-и-те не-по-слуш-ни де-ца…“

Откъс от „Видрата Нора и рибарчето“:
„Вед-нъж край ре-ка-та се срещ-на-ли вид-ра-та Но-ра и ри-бар-че-то Ни-ко-ла.
– Хай-де да се съ-сте-за-ва-ме  – пред-ло-жи-ла Но-ра…“

… продължава в книгата.